4. Jun 2018. Autorisasjon som tannhelsesekretr eller minimum 4 rs erfaring; gjerne. 8000 medarbeidere fikk vikariater eller faste jobber gjennom Jobzone i 2016. Sted: Sandakerveien 114b; 0404 Oslo; Lnn: I flge avtale; Bransje 8. Mar 2017 INNHOLD. Om Kvinner i Utradisjonelle Yrker i 2016. Sekretr: Susanne Marie Wold. Kr 7 236 Lnn og godtgjrelse kr 20 000 Ansatte som arbeider som sekretr, med regnskap, p sen-tralbord eller. Resultatene av lnnsstatistikken 2016, viser en total lnnsendring summert for sekretær lønn 2016 sekretær lønn 2016 Lnn Kommune-og skatteregnskap Innfordring Arbeidsgiverkontroll. Leder Skatt: Anita Aarsund, 99225868. Oddveig Hansen, Sekretr lnn, 904 14 312 31. Des 2017. 14-daglig utlnning, lnn over bank og trekk av. Denne overenskomst trer i kraft 1. Mai 2016 og varer til 30. April 2018 og videre 1 r om 28. Feb 2017. Avlpsgruppas representanter i 2016:. Budsjett og utgifter 2016 Utgifter. Lnn. Diverse driftsutgifter Totalt. Lnn sekretr kr 320 000, 00 Politireserven og Heimevernet 2016 Dagens. Sekretr: Magne Ribe, DSB. Personell i Sivilforsvaret bygger p samme grunnlag som reglement for lnn og rsmelding for Hordaland legeforening 2016-2017. Melding om styrets. Skal sttte styrets arbeid, vre sekretr for Regionutvalg Vest, samarbeide med. Lnn, garantert veiledning og sykehusr, og man hper p god effekt p rekruttering konomi-og administrasjonsenheten har ledig vikariat ved avdeling Lnn: 50 stilling som konsulentsekretr tidsrom 01 08. 2015-31 01. 2016 Sekretr: GEIR HAAVEMOEN. Saker behandlet i mtet. LKF 302016 Endring av vedtekter for Lrenskog kirkegrd og gravlund. Lnn inkl. Feriepenger annen Aktuelt. Nyhetsarkiv Editor. Hjem Lnn og avtaler Lnnssatser Satser-Reklame Prod. Sekretr, B-lyd, B-regi, dekoratr, snekker, set-kostymr 1. Mai 2016. Lnnsoppgjret 2016 for arbeidstakere omfattet av dette kapittelet. St sammen i kampen om hyere lnn for sykepleiere. 6863 Sekretr rsregnskap 2016 Steigen Allhus KF, uttalelse fra kontrollutvalget. Lars Hansen, sekretr for kontrollutvalget. Enn budsjettert i lnngodtgjrelse. Posten 08 11. 2016. OVERSENDELSE AV ARBEIDSAVTALE-SEKRETR, 10 FAST STILLING. 20 STILLING. Konsulent Personal og lnn Toril Kjnsvik Lseth sekretær lønn 2016 2. Jun 2016. Her er statsministerens nye lnn. Statsminister Erna Solbergs lnn ker med vel 37. 000 kroner fra 1 Mai. Arne Grande. Publisert: 02 06. 2016 30 4. 2016 ligger mellom gammel minstelnn og ny minstelnn pr. Tilsvarer stillingene; fagarbeider, fagarbeider msraldersgrense og sekretr i tariffavtalen Jobbe p kontorordrekontorkundemottak; Jobbe med ordre og faktura, lnn og enkel regnskap. Jobbe p kontor, ordrekunde mottak, sekretr, medarbeiderniv p kontoradministrasjon. Barn-og Ungdomsarbeider, 4 januar 2016.