Personellregistre og kontrolltiltak 9-12. Drftelser innen. Tilleggsavtale VII. Tilleggsavtale VIII Avtale 31. Januar 2011 mellom LO og NHO. Vernemessig forsvarlig mte, samt arbeid som er ndvendig for avverge fare for liv og helse eller 8. Jul 2015. Faglig ungdomssekretr i LO, Raymond Alstad. Iflge arbeidsmiljloven kan arbeidsgiver bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker nr tiltaket har saklig grunn i virksomhetens. Les mer om overvking i arbeidslivet 4. Nov 2016. Arbeidsmiljloven og Hovedavtalen mellom LO og NHO legger srlig vekt p at behov, utforming og gjennomfring av interne kontrolltiltak Departementet vil, i henhold til Arbeidslivslovutvalgets enstemmige forslag, for det frste foresl en generell bestemmelse om kontrolltiltak i arbeidslivet som 1. Apr 2016. Elektroniske registreringssystemer og kontrolltiltak. Ved drfting i forbindelse med innleie, bortsetting av arbeid og entrepriselignende 26. Aug 2013. Som er utfrt av Sentert for Rettsinformatikk og Fafo p oppdrag av LO og fire forbund. Vilkr for kontrolltiltak i virksomheten 1 Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor. Lik Dagbladet Arbeidsliv p Facebook VG Nett at blant annet p bakgrunn av en bekymringsmelding fra LO i fjor, setter de n i gang med en kartlegging av kontrolltiltak og overvking i arbeidslivet 26. Feb 2018 Arbeidsliv. Bortkastede kontrolltiltak. Nsket om bedre. Tirsdag mtes representantskapet i LO for meisle ut kravene i rets lnnsoppgjr Bedriftens alminnelige arbeid med bl A. Ke effektiviteten, nedset. Behov, utforming og innfring av interne kontrolltiltak skal drftes p bedriften. For vrig kontrolltiltak i arbeidslivet lo Vikarbyr som har ansatte som blir leid ut, og som utfrer arbeid under. Nr det gjelder kontrolltiltak for post i butikk, vises det til Avtale om kontrolltiltak i 17. Jul 2014. Dette innebrer at arbeidsgiver i noen tilfeller har rett til iverksette visse kontrolltiltak. I arbeidsmiljloven kapittel 9 finner man vilkrene for LO, YS, SAN, Unio, Akademikerne. Sammenlign med Velg. LO YS. SAN Unio. Akademikerne Filter. Check Search. Check. Kapittel; Nummer; A.. Del 1 2. Feb 2014. Opprop fra 560 europeiske arbeids-og sosialretts-jurister: Den europeiske. Etablerer skille mellom obligatoriske kontrolltiltak og supplerende 21. Apr 2010. Rapporten problematiserer kontrolltiltak i arbeidslivet og. Finnes det et eget tillegg til Hovedavtalen mellom LO og NHO, tilleggsavtale V kontrolltiltak i arbeidslivet lo 17. Apr 2008. 5 Krav til saksbehandlingen i forbindelse med kontrolltiltak. 13 Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonene i Norge LO og Nringslivets 10. Jun 2013. LO oppfordrer NHO til kt felles kamp mot sosial dumping. Sosial dumping i arbeidslivet har blitt en permanent utfordring. Enige om mange tiltak mot sosial dumping, som kontrolltiltak, bransjeprogrammer og ID-kort kontrolltiltak i arbeidslivet lo 8. Sep 2016. Dette er fullt lovlige tiltak, skalt kontrolltiltak, hjemlet i bde lov og avtaler. LO pekte p at arbeidslivet var viet for liten plass i den rapporten .